Blog

Lahendused tooteandmete edastamiseks jaekettidele on olemas

tooteleht

Lahendused tooteandmete edastamiseks jaekettidele on olemas

Jaekettidele tooteandmete lihtsama vahendamise üle on juba üle kümne aasta arutletud, kuid suurt läbimurret ei ole toimunud. 250realised Exceli tabelid ühe toote kohta ei ole mõistlikud, eriti arvestades seda, et erinevad jaeketid nõuavad andmeid eri kujul. Sellel aastal turule tulnud Lexi.Market on aga võtnud ülesandeks aastakümneid kestnud probleem lõpuks ära lahendada.

Kaubandus.ee veebis ilmus 3. novembril artikkel, milles jaekettide ostudirektorid arutlevad tooteandmete vahetuse temaatika üle. Eranditult kõigi suust kostab mõte, et tooteandmete kvaliteet on kaubanduse valdkonnas oluline ja selle kogumine tarnijatelt vajab mõistlikku lahendust. Artikli avalõigus nendib Rimi Eesti Food ASi ostudirektor, et sellel teemal on toimunud ümarlaudu, ajurünnakuid ja mõttevahetusi juba vähemalt kümme aastat, kuid suurt läbimurret ei ole toimunud.

Selle aasta kevadel osales tarkvaraarendusfirma Brightspark oma tootehalduslahendusega Lexi.Market Ajujaht 2021 ettevõtlusideede konkursil ja saavutas 300 välja valitud idee hulgas kõrge 3. koha, olles üle aastate üks väheseid B2B lahendusi, mida konkursil nii kõrgelt on hinnatud. Ajujahi konkursiga paralleelselt teatas ettevõte ka ligi 400 000 euro kaasamisest Funderbeami platvormil. Millega on siis tegemist ja kas Lexi.Market on lahendus kaubanduse valdkonnas aastakümneid valitsenud probleemile?

Tooteandmeid on rohkem, kui pealtnäha paistab

Kaubandusvaldkonnas tegutsevad isikud teavad, et ühe toote kohta võib sõltuvalt kategooriast olla kuni 250 kirjeldavat andmeühikut, mis Exceli tabelisse tippides ja seejärel välja printides on kuni 8-meetrine trükis. Lisaks soovib sageli iga jaekett tooteandmeid oma äri spetsiifikast lähtuvalt erineval kujul.

Kuna ühtset lahendust ei ole turul olnud, siis on tänaseni kasutusel olnud jaeketipõhised Exceli tabelid, mille täitmise kohustus on tarnijatel. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks asjaolu, et kaubanduse äri on pidevas muutumises, mistõttu võib paar korda aastas muutuda ka tootevormi (ehk jaeketipõhise Exceli tabeli) ülesehitus. Oleme välja arvutanud, et kümnele Eesti suuremale jaeketile tooteandmete edastamiseks peab tarnija oma toodete kohta haldama kokku ca 400 andmevälja iga toote kohta.

Teine oluline teema, millest eespool mainitud artiklis juttu tehakse, on toodetega seotud pakkumiste õigeaegsus. Kaubanduse valdkonnas on välja kujunenud tava, et sortimenti vaadatakse üle kategooriate kaupa ja kindlates ajaakendes. Kui suurtootjad on oma tootekategooriates jaekettide sortimendi- ja kampaaniakalendritest teadlikud, siis on suur hulk tarnijaid, kes esitab oma pakkumise kahjuks liiga hilja, mistõttu jäävad nende tooted sortimendist välja.

Lexi.Market annab suure ajalise võidu

Lexi.Market teeb juba praegu koostööd ligi 50 jaemüüjaga, sh Coop, Selver, Rimi, Prisma, Olerex, Grossi, Alexela jpt. Tõsi, koostöö on paljude kettidega veel ühepoolne, mis tähendab seda, et Lexi.Market on loonud platvormi, mis esimeses arengufaasis aitab tarnijatel luua oma tootehalduse infosüsteemi Lexi.Market keskkonnas.

Kui tooteandmed on Lexi.Marketisse juba kord sisestatud, saab sealt vaid mõne minutiga välja saata tootepakkumised sisuliselt kõikidele oma klientidele. Ajavõit on seni peamine põhjus, miks Lexi.Marketi platvormiga juba praegu liituda tasub. Aga see on alles algus.

Lexi.Market seob tarnijad ja jaeketid ühte ökosüsteemi

Vesteldes kõigi suuremate jaekettidega, oleme aru saanud, et vaatamata majandustarkvaradele, mida ettevõtted on juurutanud, ei paku need sobivat ostujuhtimise lahendust või on sellise mooduli kasutamine liiga kallis ja keeruline. Seetõttu on Lexi.Market loonud ökosüsteemi, mis pakub tööriistu andmevahetuseks mõlemale osapoolele – nii tarnijale kui ka jaeketile. Lexi.Market pakub juba täna kõikidele jaekettidele tasuta ligipääsu neile saadetud pakkumistele ja sellega seotud tootekaartidele Lexi.Marketi keskkonnas, kust jaekett saab muu hulgas kätte ka tootepildid (kui tarnija on need lisanud). Samuti on Lexi.Market võtnud enda kohustuseks hallata suuremate jaekettide sortimendi- ja kampaaniakalendreid, et Lexi.Marketi tarnijatest kliendid teaksid, millal on õige aeg pakkumised teele saata.

Detsembris tuleb Lexi.Market välja täiesti uue tarkvara mooduliga – Ostujuhi Töölaud –, mis on suunatud jaeketile ja mille abil on võimalik koondada ühte keskkonda kõik laekunud tootepakkumised (sh kolmandatest infosüsteemidest laekunud andmeid). Ostujuhi töölauale koondatud tootepakkumisi saab omavahel võrrelda ning teha eelvalik toote võtmiseks kampaaniasse või püsisortimenti. Ostujuhi töölaual saab jaekett tooteandmeid täiendada ja soovi korral teistesse infosüsteemidesse (PIM, logistika, finants) edasi saata. Samuti on võimalik Lexi.Market ära siduda kaubandusettevõtte e-poega. Suurim võit tekib Lexi.Marketi ökosüsteemist siis, kui keskkonda kasutavad nii tarnija kui ka jaekett ühiselt. Platvormile ehitatud tootepakkumiste esitamise ja menetlemise keskkond on turvaline platvorm kahepoolsete kokkulepete sõlmimiseks, millega kaasneb kvaliteetne ja ajakohane tooteinfo.

Tarkvara valikul saab määravaks kasutusmugavus ja lihtne liidestamine

Lexi.Marketi nägemuses laheneb tooteinfo kvaliteedi küsimus olulisel määral siis, kui tooteandmete edastamiseks tekivad mugavad töövahendid, mida on võimalik siduda igapäevase müügi- või ostujuhtimise protsessidega. Kui müügijuht saab vaid mõne hiireklikiga edastada kõikidele oma klientidele õigeaegseid tootepakkumisi ja saab vastu tagasiside sortimenti valitud toodete ja hinnakokkulepete kohta, siis hoiame kokku suure hulga tööaega, mis motiveerib tarnijat hoidma tooteandmeid ajakohasena.

Kui Lexi.Marketiga sarnaseid lahendusi tuleb turule mitmeid, siis on oluline, et nii Lexi.Market kui ka teised andmevahetusega tegelevad tarkvarad toetaksid n-ö roaming-põhimõttel andmevahetust. Tõmmates paralleele kõneside maailmast – ei pea ju telefoni panema Elisa SIM-kaarti, et helistada teisele Elisa kliendile. Roaming tagab ühtlasi ka selle, et turule ei teki monopoolset andmekeskust, vaid iga tarnija ja jaekett saab valida endale sobiva töövahendi, mis suhtleb edukalt ka teiste süsteemidega.

Probleemi lahenduse võti on jaekettide käes

Kui tarnijate poolelt on valmisolek Lexi.Marketi kasutuselevõtmiseks olemas, siis probleemi lõplikuks minetamiseks on jäme ots jaekettide käes. Jaeketid saavad arengut kiirendada, võttes kasutusele lahendused, mis toetavad andmevahetust Lexi.Marketi või mõne teise samalaadse infosüsteemiga. Kui olemasolev ERP rakendus ei paku head töökeskkonda ostujuhtimise- ja andmevahetuse korraldamiseks, siis on jaekettidel võimalik alates uuest aastast võtta kasutusele Lexi.Marketi Ostujuhi töölaud, mis on spetsiaalne töövahend tarnijatelt saabunud pakkumiste töötlemiseks, tooteinfo haldamiseks ja tarnetingimuste läbirääkimiseks ning mida saab etapiviisi ühendada teiste jaeketi infosüsteemidega.

Loe artiklit ka Kaubandus.ee portaalis:
https://www.kaubandus.ee/sisuturundus/2021/11/10/lahendused-tooteandmete-edastamiseks-jaekettidele-on-olemas