Kaubanduse andmevahetuse platvorm Lexi.Market

lexi-market-eas-2023-est

Kaubanduse andmevahetuse platvorm Lexi.Market

Kaubanduse andmevahetuse platvorm Lexi.Market

Projekti lühikirjeldus:

EAS toetab Brightspark OÜ tootearendust kahes etapis. Esimeses etapis antakse toetust projekti “Kaubanduse andmevahetuse platvormi Lexi.Market loomine” raames ja seejärel „Kaubanduse andmevahetuse platvormi Lexi.Market lisafunktsionaalsuse arendus“ raames.

Eesmärk:

Projekti 1 eesmärk on luua kaubanduse andmevahetuse platvorm Lexi.Market, mis sobitub ettevõtte kaubanduse infosüsteemide strateegilisse valdkonda. Ettevõtte eesmärk seoses Lexi.Marketiga jaguneb alljärgnevateks alametappideks:

  • Töötada välja Lexi.Market andmevahetusplatvorm ja võtta sellega juhtpositsioon jaekettide ning tarnijate vahelise tooteinfo vahetuse valdkonnas.
  • Laiendada Lexi.Market keskkonda rahvusvaheliseks kasutamiseks koostöös Eesti jaekettide ja tarnijatega, kes ostavad või müüvad tooteid rahvusvaheliselt.
  • Täiendada Lexi.Market toodet täiendavate funktsionaalsustega ning areneda rahvusvaheliselt tuntud infosüsteemiks jaekaubandusettevõtete tootehalduse korraldamiseks.

Projekti 2 eesmärk on välja töötada jaekaubanduse ostuosakonna tööprotsesse toetavad lisamoodulid Lexi.Market platvormile:

  • Ostujuhi töölaud, mille eesmärk on luua jaeketi ostujuhile kasutajaliides saabuvate tootepakkumiste vastuvõtmiseks, võrdlemiseks, jaeketi spetsiifiliste tooteandmetega rikastamiseks ning taustsüsteemidesse edastamiseks. Ostujuhi töölaua kaudu on muuhulgas võimalik vastu võtta ka neid vormikohaseid tootepakkumisi, mis ei ole esitatud Lexi.Market’i platvormi kaudu.
  • Jaeketi PIM (product information management), mille eesmärk on pakkuda jaeketile tooteinfo andmebaasi lahendus tooteinfo sisestamiseks, haldamiseks, hoiustamiseks ja liidestamiseks teiste taustsüsteemidega. PIM lahendus on ettevõtetele vajalik, kuna klassikaline majandustarkvara ei võimalda talletada kõiki vajalikke tootega seotud spetsiifilisi meta-välju. PIM lahendus võimaldab seevastu kujundada tootekaarte vastavalt tootegrupi omadustest lähtuvalt, mis võimaldab kõikide toodete informatsiooni hallata ühes andmekogus. Keskset andmekogu on võimalik seejärel liidestada erinevate teiste kasutatavate infosüsteemidega – ladu, kassasüsteemid, e-pood ja raamatupidamissüsteem.

Periood:

  • Projekti 1 abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 21.10.2019 ja lõppkuupäev on 31.03.2021.
  • Projekti 2 abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 05.04.2021 ja lõppkuupäev on 30.06.2022.

Toetuse andmise alus:

Toetuse saajale antav toetus on teadus- ja arendusprojektidele antav abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 25 tähenduses.

Toetuse summa:

  • Projekti 1 kogumaksumus on 434 000 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 238 700 eurot ja toetus on maksimaalselt 195 300 eurot.
  • Projekti 2 kogumaksumus on 331 636 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 182 399 eurot ja 80 senti ja toetus on maksimaalselt 149 236 eurot ja 20 senti.